Övernattningslägenhet


Bohus har en egen övernattningslägenhet som kan hyras för 400kr natten och bokas via styrelsen@brfbohus.se  Ordningsregler för lägenheten finns här
     
     

     

Boka gästlägenhet
Bohus övernattningslägenhet kan hyras för 400kr natten för medlemmar i föreningen och bokas via styrelsen@brfbohus.se  Ordningsregler för lägenheten finns här

Gästlägenhet hos grannföreningen
Vår grannförening, Brf Ringen (grannfastigheten mitt på gården), har en övernattningslägenhet som vi haft möjlighet att boka efter tillgång. Men under den period som man byter stammar i föreningen används den lägenheten för andra ändamål. Stambytet beräknas pågå under hela 2017 och till cirka februari 2018. Aktuella uppgifter om Brf Ringens stambyte finns på deras hemsida brf-ringen.se