Kontakt


Brf Bohus

Expedition & postadress

 

Faktureringsadress

 

 E-post

 
HSB brf BOHUS i Stockholm  
HSB Brf Bohus
  brf.bohus@comhem.se  
Valvet  
FE 391
 
 
Södermannagatan 68  
833 83 Strömsund
 

 
116 65 STOCKHOLM  
Ref: 99221190
 
 

 
 
 

Styrelse

brf.bohus@comhem.se

 

Befattning

Namn

 Huvudansvarsområde

Telefon

Ordförande Peter Fredin Sammanträden, övergripande 070-665 25 24
Vice ordförande Kristian Jonsson Hemsida, garagenycklar 0720-22 17 57 

Sekreterare
Judit Lukács
Sekreterare, Bohusbladet, information
070-745 37 82
Ledamot Krister Saldenius Fastighet, el, VVS, brandsäkerhet  073-815 19 70

Ledamot
Jesper Levén
Lägenhetsombyggnader
073-957 59 17
Ledamot Stig Lindh
Gästlägenhet, fritidslokal, tvättstuga
072-202 20 05

LedamotPatrik Hagman Garage, cykelrum, gård070-871 61 06
Suppleant
Marcus Lange 
Bastu, garage, cykelrum 073-331 54 59
Suppleant Elisabeth TjörnhammarStädning, sopor070-325 45 14

HSB-ledamot Lena Bohlin

Övriga


Fastighetsskötsel Åkerlunds info@akerlundsfastighet.se 08-39 06 50

Uthyrning  fritidslokal Stig Lind brf.bohus@comhem.se 072-202 20 05
Uthyrning  övernattningslägenhet

Stig Lindh brf.bohus@comhem.se 072-202 20 05
Garageuthyrning HSB Servicecenter
servicecenter.stockholm@hsb.se 010-442 11 00
HSB Förvaltare
Anne Källman anne.kallman@hsb.se 010-442 14 07
Internrevisor Lars Föjer Södermannagatan 70 070-865 84 64
Revisorssuppleant Lars Wiggman Södermannagatan 66a
Valberedning, smk Kerstin Föjer Södermannagatan 70 073-380 57 33
Valberedning Carina Landén Södermannagatan 66a
073-904 96 24

Kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen vid skada på byggnad, installationer eller gård.

Försäljning av bostad, panter, p-platser, avgifter m m:

HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter.stockholm@hsb.se

 

Underordnade sidor (3): HSB Revision och förvaltning Övrig kontakt