Köpa och sälja‎ > ‎

Föreningens ekonomi

Brf Bohus har en god ekonomi och en god likviditet. Månadsavgifterna har höjts marginellt under de senaste åren. I månadsavgiften ingår el, värme, vatten, bredband via Telia  och ComHems grundutbud för kabel-tv.


Till varje lägenhet hör en inre fond som kan disponeras av bostadsrättsinnehavaren för reparationer av lägenheten. Föreningsstämman beslutade 2006 att inte längre avsätta medel till den inre fonden. De medel som finns kvar i den inre fonden övergår till den nye bostadsrättsinnehavaren vid överlåtelse. Mot uppvisande av kvitto kan utlägg för reparationer i lägenheten betalas ut av HSB. Hur mycket som finns i den inre fonden framgår av avin för månadsavgiften.