Köpa och sälja‎ > ‎

Fastighetens skick

Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastighetens fasad samt de gemensamma utrymmena. Nedan följer en sammanställning av genomförda renoveringar under de senaste åren samt vilka åtgärder som planeras.


År                               

    Vidtagna åtgärder

2001

   Målning av entréer.

2002-2003

   Målning av fastighetens tak.

2002-2008

   Ombyggnad av tre hissar till EU-standard.

2004

   Fönsterkarmar målade.

2005

   Om- och tillbyggnad av ventilationsanläggning.

2007-2008

   Målning av trappuppgångar.
  

2007-2008

   Ny belysning i trappor och entréer.

2007-2008                               

  Nytt system för avvattning och avisning av tak.


2009                                                 Ombyggnad av gård. Ombyggnad och tätning av garagebjälklag.

2009-2012

                                  Ombyggnad av hissar till EU-standard.

2013-2014        Byte av fönster.


2014                                       

Visst underhåll av balkonger.
2015                                             Ny övernattningslägenhet. 
 

2017                                Ombyggnad av återstående hissar till EU-standard

  


   
  Planerade åtgärder


2018-2023

   Eventuella stambyten. Planering har påbörjats.