Stämma via poströstning

Med anledning av coronapandemins utveckling har styrelsen beslutat att årets stämma den 19 november, ska genomföras genom poströstning (i enlighet med ny lagstiftning). Anledningen är att styrelsen vill minimera riskerna för smittspridning av Covid-19.

En stämma som genomförs genom poströstning innebär att allt material till stämman delas ut i medlemmarnas brevlåda eller skickas via post. I materialet finns dels samma material som brukar finnas i årsredovisningarna, motioner och valberedningens förslag. Röstar gör man med en röstsedel där medlemmarna får rösta ja eller nej på var och en av de frågor som enligt stadgarna måste tas upp på stämman.

När det gäller motioner föreslår styrelsen att dessa bordläggs till en extra stämma våren 2021, med förhoppning om att restriktionerna då har lättat.

Viktiga datum inför stämman:

  • 5 november – material inför stämman delas ut i medlemmarnas brevlådor. De medlemmar som bor på annan adress får materialet per post.
  • 9 november – sista datum för att ställa skriftliga frågor till styrelsen med anledning av det utdelade materialet. Frågorna kan antingen skickas till styrelsen@brfbohus.se eller läggas i föreningens brevlåda i valvet vid Södermannagatan.
  • 13 november – sista datum för styrelsen att lämna svar på medlemmars skriftliga frågor. Svaren skickas både till den som ställd frågan och publiceras på föreningens webbplats.
  • 18 november – sista datum för att poströsta. Anvisningar om var och hur man lämnar sin röst kommer att finnas i det material som delas ut.

Kallelsen finns att ladda ner här

..................

Klargörande om röstning om motionerna
Styrelsen har fått flera frågor om röstningen kring motionerna i den utdelade röstsedeln. Det
har varit svårt att förstå hur röstningen går till.

1. Först röstar du om du vill att alla motioner ska bordläggas till en framtida stämma.
    (Bifall eller avslag till styrelsens förslag.)
    Här finns ett minoritetsskydd i lag som innebär att om 10 procent av föreningens
    röstberättigade medlemmar vill att bordläggning ska ske, så blir detta stämmans beslut.

2. Sedan röstar du bifall eller avslag till respektive motions förslag.
    Detta steg har betydelse om beslutet i steget ovan inte blir bordläggning.

Observera: Om motionerna bordläggs i steg 1, faller steg 2. Svaren kan dock ändå ge
styrelsen en fingervisning om medlemmarnas åsikter om de olika motionerna.

Det är restriktionerna kring coronapandemin som är anledningen till att vi inte kan
genomföra en stämma som vanligt. Vi är helt enkelt för många för att få träffas.
Styrelsen beslöt därför att stämman skulle hållas enbart med poströstning. Men vid en sådan
stämma är det svårt att ha en diskussion kring frågor som motioner, det är därför som vi
föreslår att alla motioner bordläggs till en senare stämma under våren 2021, då vi hoppas att
restriktionerna har lättat.