Brf Bohus

Brf Bohus är en äkta förening och ligger på Södermalm i Stockholm. Föreningen är medlem i den kooperativa organisationen HSB och köpte fastigheten "Masken 51" 1974, då de nuvarande husen byggdes. Fastigheten ligger vid hörnet Södermannagatan/Ringvägen och har elva portar, Ringvägen 134-138 samt Södermannagatan 64-74 vilka sammanlagt består av 143 lägenheter.

Brf Bohus har lägenheter med 1-4 rum samt fem kommersiella lokaler med hyresrätt. Bostadsrättsinnehavarna har förutom sin nyttjanderätt till lägenheterna fri tillgång till tvättstuga, fritidslokal, cykelrum, barnvagnsrum, bastu och hobbyrum. Det finns möjlighet att hyra garageplats i föreningens lokal.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är  att upplåta bostäder med bostadsrätt i föreningens hus. En bostadsrätt är en nyttjanderätt på obegränsad tid vilken är kopplad till medlemskap och andel i en föreningen. Annorlunda uttryckt så äger inte bostadsrättshavaren lägenheten utan äger en andel i föreningen. Föreningen äger lägenheterna, fastigheten och eventuell utemiljö.

I likhet med andra bostadsrättsföreningar bygger arbetet i Brf Bohus på en uppdelning av beslutsbefogenheter mellan stämman och styrelsen. Stämman är föreningens högsta beslutande organ medan styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ.