Bostadsrättshavare‎ > ‎Föreningsstämma‎ > ‎Stadgar‎ > ‎

Brf Bohus styrelse

Det är föreningsstämman som utser styrelsen. Styrelsen är bostadsrättsföreningens ledning och verkställande organ samt ställföreträdare för föreningen utåt sett.

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden, fattar beslut och diskuterar kring föreningens angelägenheter. Vilka beslut som stämman respektive styrelsen ska fatta regleras i bostadsrättslagen och i stadgarna. Styrelsen i Brf Bohus består för närvarande nio styrelseledamöter och två suppleanter, vilka samtliga är bostadsrättsinnehavare i föreningen. Dessutom finns en ledamot som är utsedd av HSB. Arbetet inom styrelsen är till stor del fördelat på olika ansvarsområden för respektive ledamot.

En lista på styrelsens medlemmar och vilka ansvarsområden som respektive person har finns på startsidan.