Ombyggnad

Ansökan om ombyggnad eller förändring av lägenhet

Styrelsen och föreningen har i uppdrag att ta hand om fastigheten och föreningens egendom, samt föreningens medlemmar. I detta ingår att styrelsen kräver en utförlig beskrivning om du som medlem vill renovera och underhålla din lägenhet. Det är viktigt att styrelsen blir meddelad om du planerar att göra ändringarna lägenheten.

I beskrivningen behöver styrelsen ha följande för att ta ställning i ditt ärende:

- Teknisk beskrivning i text vad som ämnas utföras i lägenheten.

- Ritning eller tydlig skiss över lägenheten innan ombyggnad och önskat utförande efter ombyggnad.

- Teknisk beskrivning av det som berörs av följande delar:


- Eventuella konstruktiva ingrepp (flytta på eller ta hål i vägg)

- Vattenledningar och avlopp

- Ventilation

- El

- Eventuell ljudmätning eller utlåtande om du tänker ändra på rumsfunktion

- Styrelsen vill även se intyg från anlitad eller påtänkt entreprenör, så att denne har behörighet att utföra arbete såsom el, rörmokare etc. Detta rekommenderar vi att du kollar upp innan du skriver kontrakt med en entreprenör, lämpligen samtidigt som du undersöker entreprenörens kreditvärdighet och dyl. 

Enklast är att be om intyg från berörd entreprenör. Branschorganisationerna har också information om behöriga hantverkare, se längre ned.

Tänk på att inte sätta igång renovering innan samtliga dokument som styrelsen kräver är inlämnade och godkända. Styrelsen kan komma att begära att du lämnar in ytterligare underlag eller utlåtande från fackkunnig så var ute i god tid. Styrelsen behöver tid för att gå igenom ärendet och träffas i regel en gång i månaden, men försöker självklart lämna besked så fort vi kan.

Om du startar en renovering utan styrelsens tillstånd kan du som medlem bli skyldig att återställa hela eller delar av ingreppet på egen bekostnad. 

Observera att störande renoveringsarbeten (ljud) endast får utföras vardagar kl 8-18, helger 10-18.

För dina rättigheter och skyldigheter samt ditt ansvar gentemot föreningen, se Brf Bohus stadgar.http://www.bkr.se/ (våtrum/tätskikt)