Övriga utrymmen

Sopnedkast och trappor

På varje våningsplan finns ett sopnedkast för hushållssopor. Sedan hösten 2016 pågår en försöksverksamhet med återvinning av matavfall. Övriga sopor hanteras enligt regler som gäller för hela Stockholm stad.

  • Matavfall: Läggs i särskilda påsar i bruna behållare i grovsoprummet i källarplanet på Södermannagatan.

  • Glas: Kastats i behållare vid återvinningsstationerna antingen Bjurholmsgatan 16 eller Östgötagatan vid nr 97.

  • Bygg- och färgrester: Lämnas på återvinningscentral.

  • Elsopor och glödlampor: Läggs i behållare i grovsoprummet.

  • Möbler, madrasser och liknande: Lämnas på återvinningscentral.

  • Tidningar och kartonger: Läggs i grovsoprummets sopkärl eller i behållare vid närmaste återvinningsstation. 

  • Gamla vitvaror: Lämnas på återvinningscentral eller fraktas bort av den som levererar nya vitvaror.

Önskas borttransport av sopor av något slag var vänligen kontakta valfri sopentreprenör.

 

Cykel- och barnvagnsrum

Cykelrum finns på Södermannagatan 70 med ingång från både gatan och gården samt vid Södermannagatan 74 med ingång från gården. Barnvagnsrum finns i alla uppgångar.

Förvaring av grillar

På grund av brandrisken får grillar inte ställas i cykelrum eller barnvagnsrum.