Gemensamma utrymmen

I Brf Bohus finns det flera gemensamma utrymmen som föreningens medlemmar kan använda utan kostnad. Det finns förutom garage, tvättstuga,  cykelrum, hobbyrum, barnvagnsrum även en fritidslokal, bastu och en stor gård med lekplats för barnen. Återbruksrummet finns  på Södermannagatan (ingång mellan port 72 och 74). 

Vid användning av de gemensamma utrymmena är det viktigt att respektera de andra som bor i föreningen och iaktta de ordningsregler som finns för respektive utrymme. Föreningen bär huvudansvaret för underhållet av utrymmena, men en bostadsrättsinnehavare kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit genom vårdslöshet.