Fritidslokal

Föreningen har en fritidslokal för möten, sammanträden samt festligheter av olika slag och består av ett rum som rymmer högst 50 personer. I lokalen finner man serveringskök med mikrovågsugn, bord, stolar, glas och porslin. Ingången till lokalen ligger på Södermannagatan 66. Den som lånar eller hyr fritidslokalen står själv för diskmedel, soppåsar och toalettpapper.

Medlemmar i föreningen disponerar lokalen gratis. Medlemmar i grannföreningarna Masken och Ringen kan hyra den för 1 500 kronor per dag. Efter att ha använt lokalen ska den ställas i ordning till ursprungligt skick. Eventuell skada ersätts av den som använt lokalen. Fritidslokalen bokas via bokning@brfbohus.se.

Efter klockan 22 ska ljudnivån i lokalen vara låg. hyreskontrakt