Att bo i Brf Bohus

En bostadsrättshavare i Brf Bohus äger en andel i föreningen, vilken i sin tur äger fastigheten och lägenheterna. Alla bostadsrättshavare har olika önskemål avseende sitt privata boende, vilka respekteras men inte alltid kan uppnås eftersom det är majoritetsprincipen som tillämpas. Ju fler medlemmar som deltar vid föreningsstämman desto större är chansen att majoritetens beslut kommer att fattas.

För att kunna få en väl fungerande och hållbar förening är det viktigt att alla bostadsrättshavare känner ansvar inför föreningens angelägenheter och verksamhet samt i den möjligaste mån bidrar med den hjälp de kan ge.

I fastigheten bor människor i alla åldrar. Det är viktigt att bostadsrättshavaren visar respekt för sina grannar och inte stör deras nattsömn. Vid festligheter uppmanas bostadsrättshavaren att muntligen ta kontakt med sina grannar och informera dessa. Får bostadsrättshavaren därefter klagomål ska ljudnivån på festen dämpas. Skulle en granne vid upprepade tillfällen vara störande kan den berörda vända sig till styrelsen för vidare åtgärder.

Artikel från 70-talet när huset var nybyggt. Våra medlemmar trivdes här redan då :)